>

Enkele nuttige links ....


Besparen van energie in het algemeen :Energiesparen

Premies bij renovatie (en nieuwbouw) door netwerkbeheerder Infrax : Premies Infrax

Alle premies volgens woonplaats en situatie :Premies

Doelstellingen overheid tegen 2020 :Renovatie2020