>

Nieuws

Wegens mijn ervaring als energiedeskundige, en mijn ervaring in de bouwmaterialen
meer bepaald in isolatiematerialen,
kan ik instaan voor een deskundige benadering van deze expertise

Ook dringende aanvragen kunnen snel afgehandeld worden.


En dit alles tegen zeer concurrentiële prijzen!In principe zou er een EPC moeten zijn op het moment dat
een huis te koop of te huur wordt gesteld.
Deze kosten vallen ten laste van de verkoper / verhuurder

Let op
Het Vlaams Energie Agentschap ( VEA ) controleert sinds nieuwjaar 2011
veelvuldig op de aanwezigheid van het EPC bij verhuur en verkoop.

Indien zij een overtreding vaststellen
( bv. het te koop zetten van een woning zonder geldig EPC )
wordt er een aangetekende brief gestuurd aan de eigenaar ( niet het Immo Kantoor )
waarbij zij op de hoogte gesteld worden van de overtreding en de bijhorende boete.
Deze boete ligt tussen 500 € en 5000 € per overtreding.
Ook krijgt de eigenaar de kans zijn standpunt kenbaar te maken
per brief of op een hoorzitting in Brussel.


Sinds einde janauri 2013 is het EPC helemaal hervormd en verstrengd.
De info die je nu krijgt is veel uitgebreider

Bij de controle wordt er ook een aanstiplijst door de eigenaar en de keurder ondertekend
dat we akkoord zijn voor de voorgelegde bewijsstukken.